ODVOZ ODPADU A SUTI

► Odvoz odpadu s likvidací
► Kontejnery Avia  3m³ , 9m³, 12m³

Zbavíme vás přebytečného odpadu

  • odvoz odpadu, suti, zeminy, dřeva a bio odpadu
  • odvoz směsného odpadu – objemný a domovní odpad
  • likvidace odpadu a uložení na smluvních skládkách
  • odvoz starého nábytku, spotřebičů apod.
  • nakládka odpadu, vyklízecí práce
  • likvidace dřevního odpadu
  • zdarma likvidace železa! 
  • likvidace černých skládek

Přijímáme pouze odpady kategorie O. Nebezpečné odpady nepřijímáme.

Odvoz odpadu je pro nás hračka

K dispozici máme kontejnery (typ AVIA), díky kterým zajistíme odvoz odpadu od 3m³ do 12m³.

Pro odvoz většího množství odpadu (např. nábytku) máme k dispozici svozová nákladní vozidla, skříňová o objemu až 36m³ nebo zajistíme velkoobjemové kontejnery s kapacitou až 30m³.