STĚHOVÁNÍ FIREM A SKLADŮ

Nabízíme vám komplexní stěhování vaší firmy v jakémkoliv rozsahu nebo také přestěhování jen malé části vaší kanceláře či břemene.

Zajišťujeme stěhování kaceláří, obchodních prostor, dílen nebo skladů apod.

V prvé řadě provedeme nezávislou obhlídku vašich prostor a následně pro vás vypracujeme cenovou nabídku a navrhneme postup stěhování. Budete mít na výběr i z varianty stěhování firmy svépomocí nebo můžete vše nechat na nás. Konzultace a obhlídka zdarma.

Na výběr máte stěhování firmy v různém rozsahu

  • Standardní stěhování – stěhování nábytku a vámi připravených věcí ke stěhování. Sami si zabalíte šanony a další materiály, odpojíte PC, připravíte skříně a stoly. My pak provedeme případnou částečnou demontáž nábytku podle naši potřeby, nakládku, přepravu na místo vykládky, vyložení na místo určení.
  • Komplexní stěhování – veškeré stěhovací práce jsou v naší režii. Provedeme balení kancelářského vybavení a šanonů do krabic, označíme, odpojíme/zapojíme PC sestavy, provedeme demontáž/montáž nábytku, zabalení do fólie, naložení do vozidla a přepravu, vybalení a rozmístění veškerého vybavení na určené místo a odvezeme obaly k likvidaci.

Stěhování provádíme také v rámci jednoho objektu, např. stěhování do jiného patra či budovy v areálu. A kromě těchto služeb v rámci stěhování firem vám nabízíme i možnost skladování nábytku a řádnou likvidaci odpadu i jiných nepotřebných věcí a nábytku.

Pro přepravu kancelářských sestav a dalšího vybavení používáme vlastní stěhovací vozy. A kromě toho disponujeme také kontejnery, které přistavíme na místo pro zlikvidování odpadu a jakýchkoliv vašich nepotřebných věcí nebo nábytku.